Bewezen goede basis

Bewezen goed 

Uit het totale aanbod van onderwijsmethoden, hebben we bewust gekozen voor methoden die in de wetenschap en in de praktijk bewezen goed zijn (‘evidence based'). Daarbij hanteren wij homogene groepen, waarbij kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten en hetzelfde onderwijs krijgen. De meeste aandacht in het onderwijs op de Columbusschool gaat naar het goed aanleren van de basisvakken taal, lezen, schrijven en rekenen. Wij vinden een goede basis in deze vakken bij onze leerlingen heel erg belangrijk.

High Performance

Het onderwijs slaagt er onvoldoende in om de bij kinderen aanwezige talenten voldoende naar boven te halen. Excellente Cito scores aan het eind van het Primair Onderwijs zijn niet voldoende om een High Performance School te zijn en leerlingen voor te bereiden op de eisen van de maatschappij voor hún toekomst. Scholen kunnen meer uit hun leerlingen halen dan een hoge score aan het einde.

Wat houdt het in om een High Performance School te zijn? Dat en meer kunt u lezen in het artikel in de link hieronder.

High Performance Schools