Vakantiedagen

Vakanties, studiedagen, andere vrije dagen en bijzondere dagen

Studiedag 

31 augustus 2022

Studiedag

26 september 2022

Studiedag 

13 oktober 2022

Studiedag 

14 oktober 2022

Herfstvakantie 

17 t/m 21 oktober 2022

Studiedag 

9 november 2022

Studiedag 

2 december 2022

Kerstvakantie 

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Studiedag 

9 januari 2023

Lesvrije dag

15 februari 2023

Voorjaarsvakantie 

27 februari t/m 3 maart 2023

Studiedag

10 maart 2023

Goede vrijdag

7 april 2023

Tweede paasdag

10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaartsdag en vrije dag

18 en 19 mei 2023

Tweede pinksterdag

29 mei 2023

Lesvrije dag

23 juni 2023

Studiedag

30 juni 2023

Lesvrije dag (laatste dag schooljaar)

21 juli 2023

Zomervakantie 

24 juli t/m 1 september 2023

 

Oudergesprekken en ouderavonden

Ouder- informatieavond locatie Columbus 1

5 september 2022

Ouder- informatieavond locatie Columbus 2 & 3

6 september 2022

Startgesprekken 

Week 37, 38 en 39 2022

Kies je School in Almere – online ouderavond voor
ouders uit groep 7 en 8 m.b.t. het voortgezet onderwijs

27 september 2022

Facultatieve voortgangsgesprekken

21 t/m 25 november 2022

Advies- rapportgesprekken groep 8 leerlingen

21, 22 en 23 februari 2023

Rapportgesprekken (groep 1-7 + Neo)

13 t/m 17 maart 2023

Rapportgesprekken (groep 1-7 + Neo)

3 t/m 7 juli 2023

 

Belangrijke data

Kamp groep 8a 

14, 15 en 16 september 2022

Kamp groep 8b + Neo 8

21, 22 en 23 september 2022

Projectweek 1 (i.c.m. de Kinderboekenweek 2021)  Thema: ‘Gi-ga-groen!’

3 t/m 12 oktober 2022

Gezonde week + kijklessen gym 

31 oktober t/m 4 november 2022

Sinterklaas 

5 december 2022

Kerstdiner 

22 december 2022

Projectweek 2 Thema: Kunst 

20 t/m 31 maart 2023

Schoolfotograaf

11 en 12 april 2023

Centrale Eindtoets groep 8

18 en 19 april 2023

Sportdag groepen 1-2

21 april 2023

Sportdag groepen  3-4 + Neo-1

21 april 2023

Sportdag groepen 5-6

Nog niet bekend

Sportdag groepen 7-8 + Neo-2

Nog niet bekend

Avondvierdaagse 2023

23 t/m 26 mei 2023

Schoolreis groep 1 t/m 7 (onder voorbehoud)

22 juni 2023

Afscheidsavond groep 8a 

18 juli 2023

Afscheidsavond groep 8b + Neo 8

19 juli 2023

Juffen- en meesterdag 

20 juli 2023

Eerste schooldag schooljaar 2023-2024

4 september 2024

 

Noteert u de data alvast in uw agenda?