Aanmelden

Aanmelden

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden op de Columbusschool, kunt u mailen naar aanmelden@columbusschool.asg.nl.

Zet in uw mail de volgende gegevens:

- Volledige naam van uw kind
- Geboortedatum
- Woonadres
- Email en telefoonnummer.
- Gegevens huidige school of opvang
 

Meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u in hoofdstuk 10 van onze schoolgids.
Deze is te downloaden via deze website.