Samenwerking

Samenwerkingspartners in de school

RID

Kinderen met dyslexie hebben moeite met het lezen of schrijven van woorden, of met beide. Wie dyslexie heeft, is niet minder intelligent dan iemand zonder dyslexie. Alleen bij het koppelen van letters en klanken werken de hersenen anders dan bij mensen zonder dyslexie. Verder werken de hersenen hetzelfde. Eén op de tien mensen blijkt moeite te hebben met lezen en spelling, bij 4% is er sprake van dyslexie.
Op de Columbusschool werken we samen met het RID Almere.

Intraverte

Niet bij alle kinderen gaat de ontwikkeling rondom gedrag vanzelf. Wij zijn daarom een samenwerking gestart met Intraverte. Zij zijn er voor de extra ondersteuning voor leerlingen die problemen ondervinden met hun gedrag. Bijvoorbeeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar ook wanneer motorische vaardigheden achterblijven zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen. Wij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging! Een begeleidingstraject binnen Intraverte bestaat meestal uit twee onderdelen die elkaar aanvullen:

  • (Kinder)oefentherapie
  • Psychomotorische therapie

Passend Onderwijs

Lees hier meer informatie over Passend Onderwijs op de Columbusschool.

Logopedie

Praatmaat groep

Kunnen zeggen wat je zeggen wilt en begrijpen wat er gezegd wordt, is heel belangrijk voor een kind. Leren praten gaat met vallen en opstaan en is niet altijd gemakkelijk. Plezier in het praten is een belangrijke voorwaarde om het goed te leren!

Wanneer er iets mis gaat in de spraak- en/of taalontwikkeling kan dit gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van een leerling. Als ouder maakt u zich misschien zorgen, maar het kan ook zijn dat de leerkracht een zorg rondom spraak- en of taalontwikkeling van uw kind met u wil bespreken. Een doorverwijzing naar een specialist op dit gebied, de logopedist in dit geval, kan aan de orde komen.

Wij werken samen met de Praatmaat groep. Medewerkers van de Praatmaat groep zijn meerdere dagen per week werkzaam op Columbus 1 en 2 en behandelen leerlingen tijdens en na schooltijd. 

NANO

De Columbusschool heeft de afgelopen jaren een nauwe samenwerking opgebouwd met onderwijsbureau NANO. Onderwijsbureau NANO biedt gespecialiseerde ondersteuning bij alle schoolse vakken. Ook voor losse individuele trajecten maken we gebruik van de begeleiding van de medewerkers van NANO.