Samenwerking

Samenwerkingspartners in de school

RID

Kinderen met dyslexie hebben moeite met het lezen of schrijven van woorden, of met beide. Wie dyslexie heeft, is niet minder intelligent dan iemand zonder dyslexie. Alleen bij het koppelen van letters en klanken werken de hersenen anders dan bij mensen zonder dyslexie. Verder werken de hersenen hetzelfde. Eén op de tien mensen blijkt moeite te hebben met lezen en spelling, bij 4% is er sprake van dyslexie.
Op de Columbusschool werken we samen met het RID Almere.

Intraverte

Meer informatie volgt nog...

Passend Onderwijs

Lees hier meer informatie over Passend Onderwijs op de Columbusschool.

Logopedie

Praatmaat groep

Kunnen zeggen wat je zeggen wilt en begrijpen wat er gezegd wordt, is heel belangrijk voor een kind. Leren praten gaat met vallen en opstaan en is niet altijd gemakkelijk. Plezier in het praten is een belangrijke voorwaarde om het goed te leren!

Wanneer er iets mis gaat in de spraak- en/of taalontwikkeling kan dit gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van een leerling. Als ouder maakt u zich misschien zorgen, maar het kan ook zijn dat de leerkracht een zorg rondom spraak- en of taalontwikkeling van uw kind met u wil bespreken. Een doorverwijzing naar een specialist op dit gebied, de logopedist in dit geval, kan aan de orde komen.

Wij werken samen met de Praatmaat groep. Medewerkers van de Praatmaat groep zijn meerdere dagen per week werkzaam op Columbus 1 en 2 en behandelen leerlingen tijdens en na schooltijd. 

Nano

Meer informatie volgt nog...

STTC

Meer informatie volgt nog...