Kanjertraining

Kanjertraining 

Onderdeel van SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support) op de Columbusschool is de Kanjertraining.

Onze leerkrachten zijn getraind en gecertificeerd in het geven van de Kanjertraining. Deze training is erop gericht pesten tegen te gaan en geeft kinderen inzicht in hun eigen en elkaars gedrag. Dit leidt tot meer begrip voor elkaar, meer tolerantie en een beter aanpassingsvermogen van de kinderen.

Wil je meer informatie over de inzet van de petten bij de Kanjertraining? Lees en kijk dan hier verder.