Collage

Kunst en cultuureducatie

Collage

Collage-Almere is een onafhankelijke organisatie die in opdracht van de gemeente en met steun van alle schoolbesturen in Almere, uitvoering geeft aan het kunst- en cultuuronderwijs in Almere. Het gemeenschappelijke doel is zorgen voor kwalitatief goed aanbod voor de scholen, deskundigheidsbevordering van leerkrachten en het op schoolniveau inrichten van doorlopende leerlijnen.

Wij maken als school dankbaar gebruik van het aanbod. In alle groepen vinden met regelmaat workshops plaats binnen of buiten de school!

Muziekmenu

123, Zing,Wij maken d.m.v. Collage gebruik van het ‘Muziekmenu. Alle groepen krijgen vier muzieklessen aangeboden door vakleerkrachten. Hiermee garanderen we een goede kwaliteit voor onze muzieklessen en komen alle domeinen aan bod. Zingen: luisteren & techniek, bewegen, muziek: maken & spelen. Daarnaast biedt de eigen leerkracht lessen aan vanuit de methode 1, 2, 3 Zing! 

Laat maar zien

Onze creatieve beeldende lessen stellen wij samen a.d.h.v. de online methode ‘Laat Maar Zien’. Laat maar Zien bevat digitale lessen voor groep 1 t/m 8. Er is een grote variatie in vormgevingsactiviteiten, zoals bedoeld in de kerndoelen: vlakke en ruimtelijke werkvormen, traditioneel (tekenen, handvaardigheid, textiel) en minder traditioneel (fotografie en animatie).