Sportactief

Dynamische schooldag:

Op de Columbusschool zijn wij bezig met de dynamische schooldag. Dit houdt in dat wij willen dat kinderen steeds minder op hun stoel moeten zitten tijdens of tussen het leren. Om dit te behalen zetten wij bewegend leren in gedurende de dag.
In de gangen staat ook meubilair dat uitnodigt om in een andere houding te leren, denk aan zitfietsen, statafels, wobbelboards en wiebelkrukjes.

Bewegingsonderwijs

Op de Columbusschool hebben de kinderen 100 minuten gym per week, in plaats van de wettelijk verplichte 90 minuten per week. Bewegingsonderwijs bij ons op school heeft twee belangrijke doelstellingen:

  1. Het ontwikkelen van bewegingsvaardigheden.
  2. Bewegen als middel om de sociale vaardigheden te verbeteren.

Om dit te realiseren heeft de school drie vakleerkrachten bewegingsonderwijs in dienst.

Kleutergym

Ook onze kinderen in de groepen 1-2 krijgen twee keer per week les van een vakleerkracht. Dit om ook hier de bewezen goede basis te garanderen.

Zwemmen

De kinderen uit de groepen 2, 3 en 4 hebben de mogelijkheid om zich op te geven voor schoolzwemmen.
Wij geven kinderen zwemles voor diploma A en diploma B. Dit doen wij in samenwerking met het zwembad in Almere Poort

Leerlingvolgsysteem

Alle leerlingen worden tijdens de gymlessen gevolgd op hun sociale en bewegingsvaardigheden. Hiervoor gebruiken we het mede door ons zelf ontwikkelde leerlingvolgsysteem Volg Mij.

Projecten

Als sportactieve school doen wij veel projecten in en na schooltijd. Zo ondersteunen de kinderen uit groep 6,7 en 8 als tutoren bij de gymles van de kleuters. Er is na schooltijd via het AKT bewegingsaanbod op maat, beter bekend als GYM+! En doet elke klas klas 3 keer per jaar mee met de gezonde sportieve week. Daarnaast zijn er twee weken waarin ouders welkom zijn om mee te doen tijdens de gymles van hun kind.
Verder doen wij mee met de koningsspelen en organiseren wij voor elke groep een mooie sportdag.