Eten & drinken protocol

Gezonde School

Een Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling. Daarnaast wordt het voor ouders makkelijker om hun kinderen gezond op te voeden. Dit is immers niet meer alleen iets van thuis, maar ook iets dat kinderen op school mee krijgen.

Wij zijn een gezonde school en verwachten dat ouders/verzorgers ons daar in steunen. Samen met u willen wij een gezonde leefstijl meegeven aan de kinderen. Vroeg geleerd is immers oud gedaan!
Mochten wij vinden dat uw zoon/dochter iets mee naar school heeft wat niet voldoet aan de richtlijnen van het protocol dan zullen wij u daar middels een briefje/kaartje op wijzen. Zie dit als een herinnering.

Wij zijn ons ervan bewust dat er uitzonderingen zijn op de regel. Mocht u denken dat dat voor uw kind het geval is dan vragen wij u om daarover contact op te nemen met de leerkracht(en) van uw kind.

Lees hier ons Eten & drinken protocol.

Gezonde voeding