Ouderraad

Wat doet de Ouderraad (OR)?

Ouders in de ouderraad houden zich bezig met het organiseren en ondersteunen van activiteiten en feesten binnen de school.

De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school verbonden zijn. Teneinde deze activiteiten en feesten te realiseren int en beheert de OR de vrijwillige ouderbijdrage en worden werkgroepen gevormd die voor de uitvoering zorg dragen. Door nauw contact te onderhouden met zowel de medezeggenschapsraad als de directie, probeert de OR haar bijdrage te leveren aan een prettige en kwalitatief hoogwaardige omgeving voor de leerlingen.

Samen met een aantal teamleden wordt gemiddeld één keer in de zes weken vergaderd.