Zorg

Specifieke onderwijsbehoeften

We spreken op de Columbusschool liever van een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte dan van een leerling met zorg. In alle gevallen gaat het erom dat we onze leerlingen in beeld hebben en de juiste keuzes maken om de ontwikkeling zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

De Columbusschool is een reguliere basisschool dus in de meeste gevallen zal de standaard aanpak, waarbij wij al verschillende niveaus bedienen, voldoende zijn. Toch komt het voor dat het aanbod vanuit de groep niet voldoende is en is er meer nodig om ervoor te zorgen dat een leerling zich blijft ontwikkelen. De leerkracht zal in dat geval in eerste instantie in overleg gaan met de intern begeleider. Het kan zijn dat we extra hulp inzetten in de vorm van de ondersteuning van een onderwijsassistent. Ook kunnen we, wanneer het om specifiekere zaken gaat, externe deskundigen inschakelen. Dit alles gaat altijd in overleg met de ouder/verzorgers.

Contact met de intern begeleiders gaat altijd in overleg met de leerkracht.