Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie 

Om de wereld te begrijpen hebben kinderen kennis nodig. Maar aan kennis alleen hebben ze niet genoeg. Ook het beheersen van de 21e -eeuwse vaardigheden is in de wereld van nu essentieel. Onze keuze viel niet voor niets op de methode ‘Naut, Meander & Brandaan ’ (Uitgeverij Malmberg).

Naut

De methode Naut omvat de drie traditionele vakken biologie, natuurkunde en techniek, maar Naut gaat nog een stapje verder. De kinderen leren ook de beginselen van scheikunde, begrip over de aarde en het heelal, én ze worden gestimuleerd om na te denken over milieu en duurzaamheid en hun rol daarin.

Meander

De methode omvat de traditionele vakken aardrijkskunde en topografie. Meander laat kinderen niet alleen de wereld zien, maar leert ze ook om verschijnselen te herkennen, verklaren en waarderen: waar heb ik het meer gezien, hoe komt dat, wat vind ik ervan? Zo zijn de kinderen op een bredere en eigentijdse manier met aardrijkskunde bezig. De topografielessen hebben grote, duidelijke kaarten. De foto’s en teksten bij de kaarten brengen de toponiemen tot leven, zodat het makkelijker is voor kinderen om topografie te leren.

Brandaan

De methode omvat het traditionele vak geschiedenis, maar ook in Brandaan kijken de kinderen over de grenzen van het vak heen, dus meer dan geschiedenis alleen. Brandaan is namelijk een geschiedenismethode die uitgaat van het ‘nu’. De kinderen leren dat de wereld, waarin we nu leven, is beïnvloed door hoe het vroeger was. Elke les start daarom altijd met een foto uit de tegenwoordige tijd. Vanuit die foto duikt u met de kinderen het verleden in.