Verlofaanvragen

Verlofaanvragen

Verlof wordt aangevraagd via de module ‘Verlofaanvragen’ binnen ons ouderportaal Social Schools. De directie van de school beoordeelt de aanvraag. Wij houden ons aan de opgestelde regelgeving vanuit de in Nederland geldende leerplicht. De Onderwijs Inspectie controleert of scholen hier op de juiste manier mee omgaan. Elke school is gekoppeld aan een leerplichtambtenaar. Voor de Columbusschool is dat Ingrid Smoor.

In deze bijlage vindt u veel informatie over de procedure rond extra en bijzonder verlof. Dit is een uitgave van de gemeente Almere.

Tevens verwijzen wij u ook door naar de website van de gemeente met nog veel meer informatie rondom het aanvragen van verlof:

https://www.almere.nl/leren/leerplicht-en-rmc/uitzonderingen-en-vrijstellingen

Vakantieverlof

In principe kun je geen vrij krijgen voor vakantie buiten schoolvakanties om. Dit kan alleen als de leerling tijdens de reguliere schoolvakanties niet op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders wegens een zomer piekdrukte in bijvoorbeeld de horeca of agrarische sector. In dat geval mag de directeur één keer per schooljaar de leerling vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben.

Het betreft hier dan de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De aanvraag moet ondersteund worden met een werkgeversverklaring waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dienen de ouders met de volgende voorwaarden rekening te houden:

  • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur (via Social Schools) worden ingediend, tenzij de ouders kunnen aangeven waarom dat niet mogelijk was;
  • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
  • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.