Missie & visie

Missie - waar staan wij voor?

De Columbusschool is een reguliere, openbare basisschool in Almere Poort. Onze missie:

‘Een bewezen goede basis!’

Ons doel is de leerlingen een sterke basis bij te brengen. Op de Columbusschool leren de kinderen dus goed rekenen, lezen, taal en schrijven. Tevens zorgen wij voor een goede algemene en sociale ontwikkeling. We maken gebruik van onderwijsmethoden waarvan bewezen is - zowel wetenschappelijk als in de praktijk - dat ze goed werken. Evidence Informed noemt men dat.

Visie & kernwaarden- waar willen wij naartoe? 

In het onderwijs aan onze leerlingen op de Columbusschool ambiëren wij een ontwikkeling in te zetten tot een zelfstandige en zelfbewuste leerling die aan het einde van de basisschooltijd de school verlaat op een niveau wat bij hem of haar hoort.

Dat doen we vanuit drie kernwaarden:

Vertrouwen - Verantwoordelijkheid - Veiligheid

Deze zijn in al ons handelen terug te vinden en geven aan hoe we te werk gaan. In onze schoolgids leest u meer over deze kernwaarden en wat ze voor onze school betekenen.