Oudergesprekken

Oudergesprekken

Op de Columbusschool zijn er op drie officiële momenten in het schooljaar waarop ouder- of rapportgesprekken worden gehouden.
In oktober / november zijn de eerste oudergesprekken. Dit zijn vooral kennismakingsgesprekken en gericht op de gezamenlijke begeleiding van uw kind(eren).
In februari / maart zijn de rapportgesprekken voor het eerste rapport.
In juni / juli zijn de rapportgesprekken voor het tweede rapport.

Via Social Schools wordt u door de leerkracht(en) van uw kind(eren) uitgenodigd om u in te schrijven voor deze gesprekken.

Verder is het altijd mogelijk om met de leerkracht(en) van uw kind(eren) een afspraak te maken. Ook kunt u tussendoor door de leerkracht voor een gesprek worden uitgenodigd.