Oudergesprekken

Oudergesprekken

Op de Columbusschool zijn er op drie officiële momenten in het schooljaar waarop ouder- of rapportgesprekken worden gehouden.
Zie de schoolgids paragraaf 5.4, voor meer informatie.

Via Social Schools wordt u door de leerkracht(en) van uw kind(eren) uitgenodigd om u in te schrijven voor deze gesprekken.

Verder is het altijd mogelijk om met de leerkracht(en) van uw kind(eren) een afspraak te maken. Ook kunt u tussendoor door de leerkracht voor een gesprek worden uitgenodigd.